Juridische verklaring

Deze Internetsite wordt u aangeboden door Taxicentrale Midden-Brabant. De inhoud ervan is eigendom van Taxicentrale Midden-Brabant en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik. Er mag niets van worden gekopiëerd en/of aan veranderd.

Taxicentrale Midden-Brabant zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Taxicentrale Midden-Brabant aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.tcmb.nl of www.tilburgtaxi.nl, of uit het afgaan op informatie die op website wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) op onze website brengen u naar websites van derden, waarbij Taxicentrale Midden-Brabant geen enkele aanprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Alle gegevens die u stuurt naar Taxicentrale Midden-Brabant dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Taxicentrale Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.